About-Computer

เรื่องรอบตัวเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์มีความจำเป็นกับเด็กในยุคปัจจุบันหรือไม่

      เรื่องรอบตัวเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในสมัยอดีตคอมพิวเตอร์ยังเป็นสิ่งใหม่ที่คนมีความตื่นตาตื่นใจในการใช้งานซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะใช้คอมพิวเตอร์ในเรื่องของการทำงาน จนเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนมีวิวัฒนาการเริ่มมีมากขึ้นคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีดีแต่สำหรับเอาไว้ทำงานเท่านั้น แต่เรายังนำคอมพิวเตอร์มาสร้างความสุขให้กับชีวิตเราได้อีกหลายอย่าง เช่น เราสามารถเล่นเกมผ่านทางคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างความสนุกสนานให้แก่ตนเอง  หรือเปิดเพลงฟังได้เวลาเหงา

การหาข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต นี่เป็นกิจกรรมที่คนในวัยทำงานนิยมใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์กันแต่ถ้าหากเป็นเด็กที่ยังไม่จบขั้นประถมล่ะ คุณคิดว่าเหมาะกับการที่จะปล่อยให้เด็กๆเหล่านี้ใช้คอมพิวเตอร์หรือไม่ และหากปล่อยให้ใช้จะมีผลดีหรือผลเสียต่อเด็กอย่างไรบ้างหรือไม่

 

       อาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก

การทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ล้วนมักจะทำผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเป็นการใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต เราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันโรงเรียนมีการเปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กประถมแล้ว ซึ่งหลักสูตรคอมพิวเตอร์นี้เปิดสอนทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนเลยทีเดียว นั่นหมายถึงคอมพิวเตอร์เริ่มมีความจำเป็นและมีบทบาทและความสำคัญต่อเด็กมาขึ้น เป็นการปูพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้เด็กมีการใช้งานได้เร็วขึ้น แต่คอมพิวเตอร์ก็ยังมีข้อเสียสำหรับเด็กเช่นเดียวกัน

About-Computer

สำหรับหลายคนที่มีฐานะพอที่จะซื้อคอมพิวเตอร์ให้ลูกได้ทดลองเล่นอยู่บ้าน ควรจะมีการควบคุมดูแลการใช้งานของเด็กที่มีต่อคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมเรื่องเวลาไม่ให้เด็กใช้งานคอมพิวเตอร์มากเกินไปเพราะมีผลกับปัญหาสายตาของเด็กได้ และในขณะที่เด็กกำลังใช้งานคอมพิวเตอร์ควรจะมีผู้ใหญ่นั่งคอยอยู่ข้างๆคอยให้คำแนะนำเพราะคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อออกไปยังอินเตอร์เน็ตได้

ดังนั้นเด็กๆมักจะอยากรู้อยากเห็นว่าจะมีอะไรให้ดูบ้างบางครั้งอาจไปเปิดเจอสื่อลามก หรือสื่อที่สอนในสิ่งที่ไม่ได้เพื่อไม่ให้เด็กต้องทำตามเราจึงต้องคอยอยู่ข้างๆเพื่อสอนเด็กถึงความไม่เหมาะสมของเว็บไซต์แต่ละเว็บได้และที่สำคัญที่ทำให้เด็กติดคอมพิวเตอร์กันมากเพราะเด็กจะสามารถเล่นเกมผ่านคอมพิวเตอร์ได้

ซึ่งหากปล่อยให้เล่นโดยไม่ควบคุมดูแล เด็กๆก็จะหลายเป็นคนติดเกมซึ่งจะส่งผลเสียตามมาอีกหลายอย่างด้วยกัน ทั้งการเรียนเสียและทั้งการใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมก็จะมีปัญหาดังนั้นจากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า คอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งที่เด็กๆจะต้องเรียนต้องศึกษาเพื่อนำเอามาใช้ประโยชน์ด้านการงานการเรียนในอนาคต แต่คอมพิวเตอร์ก็ยังมีผลเสียต่อเด็กเช่นกัน เราจึงควรมีการควบคุมดูแลเรื่องการใช้งานคอมพิวเตอร์ของเด็กอย่างเข็มงวดไปก่อน

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย จุดอ่อนบาคาร่า