Pet-robot

หุ่นยนต์สัตว์เลี้ยง 

 

Pet-robot

หุ่นยนต์สัตว์เลี้ยง  รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ผู้คนมุ่งหน้าเข้าสู่ในส่วนของกรุงเทพฯหรือตัวเมืองใหญ่ๆที่มีการสร้างรายได้ที่ค่อนข้างสูง จึงทำให้สร้างความหนาแน่นหรือความแออัดของการเป็นอยู่ในการใช้ชีวิต ในส่วนเรานี้เองรูปแบบในการใช้ชีวิตอยู่อาศัยบุคคลก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันในปัจจุบันผู้คนไม่สามารถ สร้างบ้านที่หลังใหญ่หรือว่ามีพื้นที่กว้างได้ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยต่างๆทางด้านราคา

หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของผังเมืองที่ไม่ได้รองรับต่อการมีอยู่ของพื้นที่ที่กว้างมาก จึงทำให้ผู้คนมีความต้องการที่จะอาศัยอยู่บนคอนโดหอพักห้องเช่าต่างๆ และในส่วนของการแชร์พื้นที่กันในส่วนนี้เองจึงทำให้รูปแบบในการใช้ชีวิตเปลี่ยนไป ผู้คนส่วนใหญ่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นในการเพื่อให้บำบัดความเครียด หรือสร้างความผ่อนคลายรวมถึงยังสามารถทำให้คลายเหงาหรือแก้เหงาได้ด้วย นี่คือความสำคัญของสัตว์เลี้ยง

แต่รูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนที่ใช้ชีวิตอย่างจำกัด จึงไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงขึ้นไปเลี้ยงในสถานที่ต่างๆที่กำหนดของห้องพักหรือคอนโดได้ ไม่ใช่ว่าเจ้าของห้องทุกคนสามารถอยู่กับสัตว์ได้ ในปัจจุบันจึงเกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาเสมอ เพื่อให้ความเป็นอยู่ของผู้คนหรือความต้องการของผู้คนมีการตอบรับอยู่เสมอ ในส่วนของ Hello Soommer  หรือ ballie ของบริษัทด้านเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Samsung มีการประดิษฐ์สัตว์เลี้ยงขึ้นมา

เพื่อตอบสนองกับความต้องการผู้คน และรูปแบบในการใช้งาน ไม่ใช่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่มีการอ่านในการใช้ชีวิตผู้คนต่างๆใช้ชีวิตอยู่บนคอนโดหรือหอพัก ที่มีพื้นที่อย่างจำกัดรวมถึงไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้อยู่ตลอดเวลา นี้จึงเป็นสิ่งที่เข้ามาตอบรับหรือตอบสนองความต้องการของผู้คนในปัจจุบัน

เพื่อให้มีการพัฒนาในส่วนของความต้องการ ในส่วนของสัตว์เลี้ยงที่เป็นหุ่นยนต์นี้จะตอบสนองคล้ายๆกับสัตว์เลี้ยงจริง เพียงแต่ต่างกันตรงลักษณะรูปร่างหน้าตารวมถึงลักษณะนิสัย ที่สามารถกำหนดได้ตามเจ้าของต้องการ 

การเข้ามาของหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงที่ควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ จึงทำให้ผู้คนในปัจจุบันมีความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น เพราะถ้าหากอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดแต่มีความต้องการในการเลี้ยงสัตว์หรือแม้แต่จะเป็น ในส่วนของเป็นโรคภูมิแพ้ที่ไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้ หุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงจึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้คนเหล่านี้สามารถเข้าถึงลักษณะการเลี้ยงสัตว์ได้ แม้จะเป็นหุ่นยนต์แต่สามารถกำหนดคุณลักษณะรวมถึงลักษณะนิสัยของเจ้าสัตว์เลี้ยงนี้ได้ ในปัจจุบันจึงเป็นที่นิยมอย่างยิ่งที่จะนำสัตว์เลี้ยงที่เป็นหุ่นยนต์เข้ามาเลี้ยงแทนสัตว์เลี้ยงจริงๆ 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   ufabet