Fundamentals-computer

พื้นฐานคอมพิวเตอร์ 

พื้นฐานคอมพิวเตอร์  นอกจากนี้ ยังมีสื่อที่นำเทคโนโลยีทั้งแบบ แสงและแบบแม่เหล็กมารวมเข้าด้วยกัน หรือ ที่เรียกว่า แมกเนโต ออปติคัลดิสก์ (Magneto Optical Disk) ซึ่งสามารถอ่านและเขียนทับ ข้อมูลเดิมได้

Fundamentals-computer

 

สื่อบันทึกข้อมูลแบบแฟลช (Flash Memory Storage)

จัดเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะการนำไปใช้เพื่อบันทึกภาพจาก กล้องดิจิตอล กล้องวิดีโอ ในรูปของการ์ดหน่วยความจำ และแฟลชไดรฟ์ สำหรับวิธีการจัดเก็บ ข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลชนิดนี้ จะใช้เทคโนโลยี “โซลิดสเตต (Solid State Chips)” ผ่านการ ใช้กระบวนการทางไฟฟ้า หรืออิเล็กตรอนในการบันทึกข้อมูลผ่านตัวควบคุมอ่าน / เขียนภายในตัว เอง คล้ายคลึงกับหน่วยความจำแรม แต่ข้อมูลในหน่วยความจำแบบแฟลชจะยังคงอยู่แม้ว่าจะไม่มีกระแสไฟเลี้ยง

เทคโนโลยีโซลิดสเตต ยังถูกนำมาพัฒนา ต่อเป็นฮาร์ดดิสก์เพื่อจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากๆ ได้ หรือที่เรียกว่า ฮาร์ดดิสก์แบบ SSD (Solid-State Drive) กล่าวคือ SSD เป็นฮาร์ดดิสก์ที่นำเทคโนโลยี หน่วยความจำแบบแฟลชมาใช้แทนแบบเดิมซึ่ง เป็นแม่เหล็ก ส่งผลให้ฮาร์ดดิสก์แบบ SSD นั้น ไม่จำเป็นต้องใช้กลไกในการขับเคลื่อนเหมือนกับ ของเดิม ทำให้มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ทำงานเงียบ และยังช่วยประหยัดพลังงาน ปัจจุบันฮาร์ดดิสก์ ชนิดนี้ ถูกนำมาใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบโน้ตบุ๊กและอุปกรณ์พกพาต่างๆ มากขึ้น แต่ ฮาร์ดดิสก์แบบ SSD ยังคงมีข้อจำกัดในเรื่องขนาด ความจุ และมีราคาค่อนข้างแพง

 

อุปกรณ์ต่อพ่วง

อุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripheral) หมายถึงอุปกรณ์ที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์ ผ่านการเชื่อมต่อเพื่อเพิ่มขยายขีดความสามารถให้กับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์ด้านใดด้าย หนึ่ง อุปกรณ์ต่อพ่วงโดยหลักแล้ว มิได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แต่อย่าง ใด และการใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับแต่ละคน ก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน

โดยทั่วไปแล้ว คำว่า “อุปกรณ์ต่อพ่วง” มักนิยามถึงอุปกรณ์ภายนอก (External Peripherals) ที่นำมาเชื่อมต่อเข้ากับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น พอร์ตวีจีเอ พอร์ตอนุกรม พอร์ตขนาน และพอร์ตยูเอสบี ตัวอย่างอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ได้รับความนิยม เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ ลำโพง และสแกนเนอร์ Fundamentals-computer พื้นฐานคอมพิวเตอร์ 

 

ประเภทและตัวอย่างอุปกรณ์ต่อพ่วง

อุปกรณ์ต่อพ่วง ยังแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ด้วยกันคือ

  1. อุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อการป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์
  2. อุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อการแสดงผลข้อมูล
  3. อุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อการจัดเก็บข้อมูล

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  บาคาร่า บิกินี่ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ