Dell-UltraSharp-49-Curved-Monitor-600-01-e

ความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ กับการแบ็คอัพและเรียกคืนข้อมูล 

วิธีการทำ Computer Cleaning

ความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ สำหรับวิธีการทำ Computer Cleaning สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  1. การซ่อมบำรุงดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ (Computer Maintenance) เป็นการตรวจเช็ก ปรับปรุง ซ่อมบำรุง แก้ปัญหา และปัดกวาดขยะกองโตในส่วนต่างๆ ของ คอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์สะอาด ไม่มีปัญหาใดๆ จึงเหมาะสมสำหรับสร้างแบ็คอัพต้นฉบับ (Master Backup)
  2. การล้างเครื่อง ติดตั้งวินโดวส์ และลงโปรแกรมใหม่ (Computer Installation) เป็นการทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ได้อย่างหมดจด เพราะส่วนต่างๆ ของคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับสร้างแบ็คอัพต้นฉบับ (Master Backup)

สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงมากที่สุดก็คือ การแบ็คอัพข้อมูลจากต้นทาง หรือต้นฉบับที่ดี คุณย่อมจะได้ไฟล์อิมเมจ หรือข้อมูลปลายทางที่ดีเช่นกัน ดังนั้นการทำ Computer Cleaning จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำก่อนการแบ็คอัพข้อมูล

Computer-basics

ประโยชน์ของการทำ Computer Cleaning

– ได้ข้อมูลต้นทาง หรือต้นฉบับที่ดี ปลอดภัย และสมบูรณ์ที่สุด

– กำจัดข้อมูลไม่จำเป็น หรือไม่มีประโยชน์ เพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้งานบนฮาร์ดดิสก์

– ข้อมูลสำหรับแบ็คอัพมีขนาดเล็กลง หรือเหลือเท่าที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น

– คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่ไม่จำเป็นในระบบ

– ลดระยะเวลาในการแบ็คอัพ และสามารถกู้คืนข้อมูลได้เร็วขึ้น

– ได้ไฟล์อิมเมจที่มีขนาดเล็กที่สุด แต่สมบูรณ์มากที่สุด

การโคลนนิ่งฮาร์ดดิสก์

การแบ็คอัพข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการที่เรียกว่าการโคลนนิ่งข้อมูล (Data Cloning) โดยนัยสำคัญอยู่ที่การโคลนนิ่งพาร์ทิชั่น และฮาร์ดดิสก์ ดังนั้นการโคลนนิ่งข้อมูล ก็คือวิธีการสำเนาข้อมูลขึ้นมาอีกฉบับ โดยข้อมูลทุกอย่างก็จะเหมือนกับต้นฉบับทุกอย่าง ซึ่งข้อมูลที่ถูกสำเนาจะอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น การโคลนนิ่งฮาร์ดดิสก์ เป็นการสำเนาข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ต้นทาง ไปยังฮาร์ดดิสก์ปลายทาง โดยที่ข้อมูลฮาร์ดดิสก์ปลายทางจะเหมือนกับฮาร์ดดิสก์ต้นทางทุกอย่าง หรือการสำเนาฮาร์ดดิสก์ให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์อิมเมจ, การโคลนนิ่งพาร์ทิชั่น เป็นการสำเนาพาร์ทิชั่นไปยังพาร์ทิชั่นของฮาร์ดดิสก์อีกลูก หรือสำเนาพาร์ทิชั่นให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์อิมเมจ และอื่นๆ เป็นต้น ต่อไปเราจะมาเริ่มศึกษาวิธีการแบ็คอัพข้อมูลด้วยการโคลนนิ่ง