วิเคราะห์ความคุ้มในการวางระบบโรงงานอัตโนมัติ 

วิเคราะห์ความคุ้มในการวางระบบโรงงานอัตโนมัติ

 

system

วิเคราะห์ความคุ้มในการวางระบบโรงงานอัตโนมัติ  แรงงานในปัจจุบันก็มีราคาเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ แล้วประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการเพิ่มค่าแรงของคนไทยและค่าแรงงานเป็นจำนวนมาก ทำให้ในหลายอุตสาหกรรมไม่สามารถต่อสู้กับอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนได้ บางบริษัทถึงขั้นต้องมีการปิดตัวเพราะไม่สามารถสู้กับสภาพในการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของต้นทุนต่ำไม่ว่าจะเป็นค่าอุปโภคบริโภค ค่าดำเนินธุรกิจ หรือค่าใช้จ่ายในการที่จ้างบุคลากรต่างๆที่เข้ามาดำเนินกิจการภายในองค์กรของตัวเอง

ณปัจจุบันมีความพยายามอย่างยิ่งในการนำเทคโนโลยีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการควบคุมโรงงาน ผ่านระบบอัตโนมัติหรือจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาควบคุมสายการผลิตต่างๆ การวางโครงสร้างที่เหมาะสมในการวางโรบอทในการผลิตสินค้าต่างๆเพื่อลดต้นทุนในการใช้แรงงานลง

การลงทุนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเหล่านี้ใช้เงินอย่างมหาศาลในการลงทุนแต่ว่าความคุ้มค่าของการลงทุนครั้งนี้ คือการลงทุนแค่เพียงครั้งเดียวและทำการซ่อมบำรุงไปเรื่อยๆ การวางโครงสร้างระบบนวัตกรรมใหม่ๆจะทำให้การลงทุนเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม เพราะธุรกิจนี้สามารถดำเนินไปได้ระยะยาว 

จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ หากต้องการที่จะพัฒนาเพื่อให้ต่อสู้กับอุตสาหกรรมเดียวกันหรือธุรกิจเดียวกันได้ จำเป็นจะต้องชิงความได้เปรียบทางด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆเพื่อสร้างโอกาสในการดำเนินกิจการ ลดต้นทุนและนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายในองค์กรต่างๆ

แรงงานถือว่าเป็นต้นทุนที่มีราคาค่อนข้างแพง และมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้การลงทุนจะคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นรถความเสียหายที่เกิดขึ้นจากงานที่มนุษย์ทำ เพราะคอมพิวเตอร์ถูกโปรแกรมขึ้นมาที่จะทำให้ การดำเนินงานเป็นไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามที่ถูกโปรแกรมเอาไว้ เป็นระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจไปได้โดยที่ไม่ใช้แรงงานคนเลย สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมการทำงานต่างๆได้แม้แต่จะเป็น ความปลอดภัยเองก็สามารถควบคุมได้

จึงทำให้ปัจจุบันเห็นในหลายๆบริษัทที่นำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาพัฒนาบริษัทของตัวเองให้มีศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น รวมถึงการวางโครงสร้างนี้จะช่วยให้บริษัทต่างๆสามารถดำเนินกิจการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ลดต้นทุนทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าแรงงานหรือการนำทรัพยากรภายในบริษัทมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุด การลงทุนมหาศาลทั้งนี้จะต้องถูกวิเคราะห์ให้เหมาะสมว่าจะคุ้มทุนหรือไม่

หากบริษัทไม่มีแผนในการดำเนินกิจการหรือการวางแผนในการขยายตลาดให้ใหญ่มากยิ่งขึ้น การลงทุนในครั้งนี้อาจจะไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นะเพราะการลงทุนที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมอัตโนมัติภายในองค์กรตัวเอง มีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงอย่างมาก หากไม่มีศักยภาพในการขยายตลาดก็เท่ากับว่านำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้โดยที่ไม่เกิดประโยชน์สูงสุด

หากจะลดต้นทุนให้เหมาะสมและการดำเนินกิจการให้เหมาะสม จะต้องมีการศึกษาตลาดของตัวเองให้ดีว่ามีความคุ้มทุนหรือไม่ในการลงทุนต่างๆที่จะนำคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในองค์กร

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   ดูบอลสด