map1

การแข่งขันทางด้านธุรกิจบัตรเครดิต

      การแข่งขันทางการตลาด ไม่ได้มีเฉพาะร้านค้าหรือเจ้าของธุรกิจเพียงเท่านั้นแต่ทางด้านธนาคารเอง  ธุรกิจบัตรเครดิต  ก็มีการแข่งขันทางการตลาดค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน  โดยธนาคารแต่ละธนาคารจะมีการแข่งขันในการหาลูกค้ามาใช้บริการของตนเองดังนั้นธนาคารมักจะมีโครงการใหม่ๆออกมาไม่ว่าจะเป็นโครงการเกี่ยวกับการซื้อบ้านมือใหม่หรือโครงการในการซื้อบ้านมือสองซึ่งจะออกมาเป็นส่วนลดต่างๆหากมีการซื้อโครงการในช่วงโปรโมชั่นที่ทางธนาคารเสนอ

     นอกจากนี้แล้วธนาคารยังมีโครงการอีกหลายโครงการทั้งเกี่ยวกับเรื่องของโครงการลดแลกเงินหรือโครงการฝากเงินไว้กับธนาคารแล้วจะได้ดอกเบี้ยในราคาพิเศษรวมถึงการแข่งขันธุรกิจด้านบัตรเครดิตที่ธนาคารมีการเปิดเอาไว้รองรับให้ลูกค้าใช้งาน  จะเห็นได้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้สังคมไทยส่วนใหญ่เริ่มหันมาใช้การใช้จ่ายผ่านบัตรกันมากยิ่งขึ้นโดยส่วนมากจะมีการใช้งานผ่านทางแอพพลิเคชั่น และมีการรณรงค์การงดการใช้เงินสดเนื่องจากว่าสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสเชื้อโรคสามารถที่จะติดมากับธนบัตรได้ดังนั้นการใช้บัตรเครดิตในการชำระค่าบริการจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสรายนั้นเอง

     ไม่ใช่เพียงปัจจัยของการลดความเสี่ยงของการเกิดเชื้อโรคเพียงเท่านั้น  ธุรกิจบัตรเครดิต  แต่ปัจจุบันร้านค้าส่วนใหญ่มีการเปิดขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ผู้คนจึงหันมาสนใจชำระค่าบริการผ่านระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตจึงเป็นส่วนหนึ่งของช่องทางในการจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ที่ไม่ทำให้ลูกค้าเกิดความยุ่งยาก  และเมื่อตลาดการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์มีการขยายและเติบโตขึ้นการแข่งขันด้านธุรกิจบัตรเครดิตจึงสูงขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง

     ปัจจุบันการแข่งขันการเปิดตลาดธุรกิจบัตรเครดิตของแต่ละธนาคารนั้นจะมีการแข่งขันเกี่ยวกับเรื่องของวงเงินที่อนุมัติให้กับลูกค้าว่าธนาคารไหนจะมีการอนุมัติให้มากน้อยแค่ไหนแตกต่างกันรวมถึงดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้กับธนาคารเมื่อมีการใช้งานผ่านบัตรเครดิตและสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายสำหรับลูกค้าที่มีการเปิดบัตรเครดิตกับทางธนาคารปัจจัยต่างๆเหล่านี้คือปัจจัยหลักที่ส่งผลทำให้ลูกค้าจะใช้ในการตัดสินใจในการเลือกว่าตนเองนั้นจะสมัครบัตรเครดิตกับธนาคารอะไร

     ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ลูกค้ามีการสมัครบัตรเครดิตและได้รับการอนุมัติแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีส่วนลดต่างๆหากมีการใช้งานผ่านบัตรเครดิตรวมถึงโครงการแคชแบ็คต่างๆที่ออกมาเพื่อให้ลูกค้านั้นหันมาสนใจใช้บัตรเครดิตของธนาคารตัวเองหรือโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการสะสมแต้มเมื่อมีการใช้งานบัตรเครดิตครบตามจำนวนซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานบัตรเครดิตแล้วนำคะแนนมาแลกเป็นไมส์  ทำให้สถานการณ์การแข่งขันไปตลาดบัตรเครดิต กำลังเข้มข้นขึ้นอย่างมากนั่นเอง

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    สมัครเว็บ ufabet