map1

การเปลี่ยนแปลงจากคอมพิวเตอร์สู่มนุษย์ 

ในยุคปัจจุบัน AI หรือ Robot ต่างๆเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของผู้คนหรือแม้จะเป็นคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบัน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นลักษณะในการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันถือว่า Robot กับ AI ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการแพทย์ หรือภาษาการไฟฟ้า

ในยุคปัจจุบันถือว่าผู้คนต้องการความสนใจในการพัฒนารวมทั้งที่มีซอฟต์แวร์ใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือเป็นอุปกรณ์ต่างๆร่วมกับการปรับแต่งในการพัฒนาจึงทำให้สร้างรูปแบบในการทำงานใหม่ๆขึ้นมา ไม่ว่าอาชีพใดก็ตามในยุคปัจจุบัน AI ก็เริ่มมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภายในองค์กรใหญ่ในปัจจุบันก็มีการใช้ Robot หรือว่าแขนหุ่นยนต์ในการหยิบจับชิ้นส่วนต่างๆใช้ในการเชื่อม ใช้ในการทำยกสิ่งต่างๆที่มีน้ำหนักมาก นี่คือยุคแห่งนวัตกรรมต่างๆที่ผู้คนให้ความสนใจในการพัฒนาการใช้ Robot หุ่นยนต์ต่างๆ

การพัฒนาต่างๆเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนต่างให้ความสนใจในการพัฒนารวมทั้งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้านการทำงานหรือการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน รวมถึงในส่วนของการแพทย์ที่ใช้หุ่นยนต์ต่างๆหรือหุ่นยนต์ในการควบคุมจากระยะทางไกล จากหมอที่มีฝีมือ สามารถควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตควบคุม Robot จากระยะทางไกลในการผ่าตัด

โดยใช้ในการรักษาคนไข้ที่อยู่นอกตัวเมืองได้ นี่เป็นรูปแบบที่ผู้คนเห็นมากในปัจจุบันที่การเชื่อมต่อหุ่นยนต์หรือ AI รวมบวกกับความสามารถในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตผู้คนอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลขนาดไหนชอบเพียงแต่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ในยุคปัจจุบันก็สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆมากมาย

นี่คือสิ่งสำคัญที่สิ่งต่างๆเข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบัน Robot ก็มีส่วนสำคัญในการพัฒนาชีวิตของผู้คนเช่นเดียวกันรวมไปถึง AI บริษัทต่างๆในปัจจุบันก็มีการใช้ในส่วนเรานี้เข้ามาควบคุมงานในโรงงานต่างๆ

ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆ AI ที่สามารถเข้าใจได้ง่ายนะก็คือ Siri หรือ Google Assistant ที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการที่เราสามารถสั่งคำสั่งด้วยเสียงไปสู่สมาร์ทโฟน ซึ่งเข้า app ต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการเปิดข้อมูลต่างๆ นี่จะเป็นรูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะในการใช้ชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมากเพราะผู้คนไม่จำเป็นจะต้องมีการเข้าถึงแอปต่างๆด้วยการสัมผัส

แต่ใช้คำสั่งเสียงในการเข้าถึงแอปต่างๆนี่จึงเป็นสิ่งที่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แล้วอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนต้องการให้การพัฒนาลักษณะในการทำงานรวมถึงมีการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น AI กับคอมพิวเตอร์ต่างๆ ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในการใช้งานทางด้านต่างๆและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานตัวเองได้อีกมากมาย 

 

ขอบคุณ  บาคาร่า เว็บไหนดีสุด   ที่ให้การสนับสนุน