การประชุมที่เปลี่ยนไป 

การประชุมทุกครั้งไม่จำเป็นจะต้องมาประชุมพร้อมหน้าพร้อมตากัน ในยุคก่อนหน้านี้การประชุมถือว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากอย่างยิ่ง โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติจะต้องมีการบินข้ามประเทศต่างๆเพื่อมาประชุมในสายงานต่างๆ ในส่วนนี้เองส่วนใหญ่การประชุมจะอยู่ในส่วนบริหารหรือแม้แต่การเสนอโครงสร้างใหม่ๆรวมถึงแผนกการตลาด ในส่วนนี้จะมีความสำคัญอย่างมากในการรวบรวมปัญหาหรือข้อเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆภายในองค์กร ที่จะนำมาเสนอให้ผู้บริหารแต่ละครั้งช่วยแก้ไขปัญหาหรือวางโครงสร้างต่างๆที่เหมาะสมกับการทำงาน 

เพราะการทำงานในองค์กรที่มีขนาดใหญ่หากมีการวางโครงสร้างที่เหมาะสมในการทำงานก็จะสามารถให้ผู้ที่ดำเนินงานภายในบริษัทนั้นๆสามารถดำเนินงานไปได้อย่างเหมาะสม หรือตรงกับทิศทางและความต้องการของบริษัทที่ต้องการดึงเอาศักยภาพหรือแม้แต่ผลงานของบุคลากรต่างๆภายในองค์กรออกมาได้ ในส่วนนี้เองจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประชุมอยู่เสมอเพื่อคิดแผนงานต่างๆหรือกลยุทธ์ต่างๆเพื่อตอบสนองโดยเฉพาะบริษัทที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง หรืออยู่ในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะต้องมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา

 จึงทำให้ผู้บริหารหลายคนเสียเวลาอย่างยิ่งในการเดินทางไปมาในประเทศต่างๆเพื่อร่วมประชุมในการอนุมัติแผนงานต่างๆ แต่ถ้าปัจจุบันมีความง่ายอย่างยิ่งโดยการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นระบบ Video Conference ที่ไม่ว่าอยู่ส่วนไหนของโลกก็สามารถ Video Call มาในที่ประชุมได้ เพื่อที่การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโดยมาก รวมถึงลดระยะเวลา จึงทำให้การประชุมสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และการส่งเอกสารก็ไม่จำเป็นต้องปริ้นแล้วส่งไปรษณีย์ไปตามบ้านหรือตามสำนักงานต่างๆ 

แต่ ณ ปัจจุบันก็สามารถส่งผ่านอีเมลหรือแม้แต่จะเป็นแพลตฟอร์มอื่นๆที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองกับความต้องการในการทำงานในปัจจุบันที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ นี่เองจึงชี้ให้เห็นว่าในปัจจุบันมีการพัฒนาของแต่ละบริษัทให้ใช้งานเทคโนโลยีต่างๆร่วมกับแผนงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว การประชุมในปัจจุบันจึงไม่จำเป็นต้องมีการเดินทางอีกแล้วหรือไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน แต่ไม่ว่าคุณอยู่ส่วนไหนของโลกเพียงแค่คุณมีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตก็สามารถ Video Call เข้ามาร่วมประชุมได้และสามารถเข้าถึงเหตุการณ์ต่างๆภายในบริษัทของคุณได้ผ่านข้อมูลภายในบริษัท บริษัทต่างๆหากมีการตั้ง Server ในการเก็บข้อมูลก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งที่ผู้บริหารต่างๆหรือพนักงานต่างๆจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ เพื่อนำมาสานต่อหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการต่างๆในองค์กรนั้น

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  ทดลองเล่น gclub